Contact details 
HUTA-TÚRA 423936 Háromhuta, Kossuth u. 25.hutatura42@gmail.com+36(30) 504 0081

Általános Szerződési Feltételek

Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és
szolgáltatásainak igénybevételét. Az Általános Szerződési feltételek szerint az üzemeltető,
szolgáltató, , továbbiakban Szolgáltató, elszállásolási Szerződést köt a szálláshely szolgáltatást
igénybe vevő személyekkel, szerződő felekkel.
Szolgáltató adatai:
Dr. Kiss Julianna adószámmal rendelkező magánszemély
székhelye: 4405 Nyíregyháza, Gyík utca 2.
adószáma: 64646624-1-35
telefonszáma: +36-30-504-0081
e-mail címe: hutatura42@gmail.com
A szálláshely szolgáltatás helye: HUTA-TÚRA 42 Vendégház 3936 Háromhuta-Újhuta, Kossuth
u. 25.

Szerződő felek
Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, aki a szállásfoglalási rendszereken
(booking.com, szallas.hu vagy a szálláshely honlapja: www.hutatura42.hu) keresztül, illetve a
Szolgáltatónál a e-mail címen keresztül írásban szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et
tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég.
Szolgáltató : Dr. Kiss Julianna (HUTA-TÚRA 42 Vendégház), továbbiakban Szolgáltató
Levelezési cím: 4405 Nyíregyháza, Gyík utca 2.
Telefon: +36-30-504-0081

 1. Általános Szerződési Feltételek célja
  Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő
  Vendég között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. Az itt nem szabályozott
  kérdéseket illetően Szolgáltató tevékenységére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok
  és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés
  nélkül irányadóak.
 2. Szerződési Feltételek elfogadása
  A Szerződési Feltételek Vendég által történő elfogadása a vásárlás, illetve szolgáltatás
  igénybevételének előfeltétele. A Feltételek elfogadásának minősül, ha Vendég a Szolgáltató által
  nyújtott szolgáltatást igénybe veszi.
 3. Szerződési Feltételek hatálya
  Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben
  bármikor módosíthatja. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg Szolgáltató szolgáltatást
  biztosítja. Jelen ÁSZF 2022. augusztus 15.-től határozatlan ideig hatályos.
 4. A szolgáltatás területi hatálya
  Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.
 5. Szerződéses fogalmak:
  Vásárló/Vendég: A szálláshely szolgáltatását igénybe vevő, a szállásfoglalási rendszereken és a
  honlapon keresztül szolgáltatást vásárló személy, aki az ÁSZF-et tudomásul veszi és magára nézve
  is kötelezőnek fogadja el, továbbiakban Vendég
  Szolgáltató: a jelen ÁSZF feltételei szerint Dr. Kiss Julianna adószámmal rendelkező
  magánszemély (HUTA-TÚRA 42 Vendégház), továbbiakban Szolgáltató
  A szolgáltatás: szálláshely szolgáltatás
  Árajánlat: A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató írásos
  árajánlata.
  Foglalás: Foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató által írásban megküldött
  visszaigazolása, mely tartalmazza a szolgáltatás tárgyát, helyét, időtartamát és árát, valamint a
  foglalás véglegesítéséhez szükséges, a teljes szállásköltség 30 %-ának megfizetésére vonatkozó adatokat.

Foglalás véglegesítés, érvényesítés: A foglalásban meghatározott 30% megfizetése a foglalás biztosítása érdekében. A Foglalás a 30 % megfizetését követően jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül, és egyben az ÁSZF és a Foglalási és Lemondási Feltételek automatikus elfogadását jelenti.

Fizetési és lemondási feltételek: A HUTA-TÚRA 42 Vendégház által biztosított szolgáltatás ellenértékének megfizetésére, a foglalás és fizetés módjára, ütemezésére, a foglalás lemondás esetére és a lemondás esetén vissza nem térítendő összegre vonatkozó feltételek meghatározása.

A szolgáltatás területi hatálya: Szolgáltató által üzemeltetett szolgáltatás mind belföldről, mind külföldről elérhető.

6. Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást:
6.1. A Vendégházban 2 apartman található. A zöld apartman 4+1, míg a sárga apartman 6+1
férőhelyesek. Az apartmanok egyedileg foglalhatók.
6.2. A Szolgáltató nem tartózkodik a Vendégházban, a Vendégek mint Szerződő felek, a
apartmanjait, illetve udvarát, kerti bútorokkal berendezett tornácát és játszótérrel berendezett
udvarát, jakuzzival rendelkező filagóriáját szállás céljából saját felelősségre veszik igénybe.
6.3. Minden tőlünk telhetőt megteszünk vendégeink biztonsága érdekében, felhívjuk figyelmüket az
esetleges veszélyforrásokra, azonban a házban, illetve a ház előtti ingyenes parkolóban lévő
személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából
eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem tudunk vállalni.
Az Önök által a házban, annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért kártérítési
felelősség terheli Önöket. A jakuzzi használatának szabályzata, a Házirend a Vendégházban
megtalálható.
6.4. Probléma esetén elérhetőek vagyunk a jelen ÁSZF-ben megadott telefonszámon, illetve e-mail
címen, hogy segítségükre lehessünk ott tartózkodásuk idején, távozás utáni reklamációt azonban
nem tudunk elfogadni.

7. Ajánlatkérés illetve foglalás menete:
7.1.A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az
árajánlat írásos, közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz hiányában az
árajánlat 3 napos türelmi idő után törlésre kerül.
7.2. A foglalás a Vendég írásban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött
visszaigazolásával, a teljes szállásköltség 30 %-ának megfizetését követően jön létre, és így írásban
megkötött Szerződésnek minősül, és egyben a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ÁSZF
elfogadását jelenti. Vendég elfogadja, hogy az általa lemondott foglalásra, a foglalás
érvényesítésekor előzetesen befizetett foglalási összeget a szolgáltató nem téríti vissza Vendég
részére.
7.3. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli
visszaigazolása nem szerződés értékű.
7.4. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a
Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ÁSZF-re.
7.5. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges. Már
véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám
módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.
7.6. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra
kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.
7.7. Az árak nem tartalmazzák az általános forgalmi adót (ÁFA). Szolgáltató alanyi áfa mentes.
7.8. A helyi idegenforgalmi adó mértéke Háromhután vendégenként és éjszakánként 200,-Ft ,mely
összeget a szállásdíj tartalmazza. Az idegenforgalmi adó fizetési kötelezettség a 18. életévét
betöltött személyekre vonatkozik.
7.9. A honlapon és egyéb helyeken meghirdetett közvetített szolgáltatásokért (aktív pihenés) és e
szolgáltatások közben bekövetkezett balesetekért és károkért a Vendégház üzemeltetője nem vállal
felelősséget és nem terheli felelősség. A meghirdetett szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére

veszi igénybe.
7.10. A lefoglalt, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve
módosított szolgáltatások (szállás, közvetített szolgáltatások,) pénzbeli visszatérítésére nincs
lehetőség.
7.11. A szállás-szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.
7.12. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a házat, a Szolgáltató
jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett
házat a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
7.13.A szállás-szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a
Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már
teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

8. A Szolgáltatás módosítása, törlése
8.1. Árajánlat: A Vendég szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot
küld. Az árajánlat írásos közös megegyezés alapján módosítható. Az árajánlatra történő válasz
hiányában az árajánlat 3 napos türelmi idő után törlésre kerül.
8.2. Foglalás
8.2.1.Amennyiben a Szolgáltató által a foglalás megerősítéséhez kért 30 % megegyezés szerinti
határidőig nem kerül megfizetésre, a foglalás törlésre kerül. A szóban leadott foglalás,
megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés
értékű. A foglalás módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges.
8.2.2. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám
módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.
8.2.3. A Szolgáltató vendégház a meghirdetett árait, – kivéve amennyiben adott időszakra
kötelezettséget nem vállal, – előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

9. Igénybevétel feltételei:
9.1. A vendég a szállást az igénybevétel napján 14.00-20.00 óráig történő bejelentkezéssel (check-
in) veheti igénybe. Kijelentkezés (check-out) az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.00-ig.
Előzetes megállapodás esetén a kijelentkezési időpont meghosszabbítható.
9.2. A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően
személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása előtt igazolni. A kitöltött és aláírt bejelentővel a
vendég elfogadja a szálláshely Általános Szerződési Feltételeit, illetve a szálláshely kifüggesztett
Házirendjét, Jakuzzi használat szabályzatot.
9.3. A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szálláshely nem vállal felelősséget. A rongálás
miatti költségeket a szálláshely a vendégre terheli.
9.4. A szálláshelyre higiéniai okokból és az allergiások egyre növekvő számára tekintettel
háziállatok nem hozhatók. Az engedély nélkül behozott háziállatok által okozott sérülésekért,
károkért a vendéget kártérítési kötelezettség terheli a szálláshely felé.
9.5. A házban tilos a dohányzás.

10. Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése. A Szálláshely jogosult a
szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni, amennyiben a Vendég

 1. nem teljesítési fizetési kötelezettségét.
 2. nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet
 3. fertőző betegségben szenved
 4. drog befolyása alatt áll
 5. elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a házban és környezetében. a feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, hálózati vízszolgáltatás kimaradása, sztrájk bekövetkezése), esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel.

11. A Vendég jogai

1.A Vendég jogosult a Szálláshely szolgáltatási körbe tartozó rendeltetésszerű használatára,

2.A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára.

3.A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a szolgáltató telefonon, illetve írásban a
hutatura42@gmai.com címen elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében.

4.A Vendég panasztételi joga a szálláshely elhagyását követően megszűnik.

12. A Vendég kötelezettségei
12.1. Vendég köteles a Szerződésben foglaltak szerinti időpontig és módon kiegyenlíteni a
szolgáltatások ellenértékét.
12.2. A Vendég kötelessége a szolgáltatás fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési
módtól a Vendég csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a megrendelt
szolgáltatás vételárát a Vendég nem tudja megfizetni, akkor a megrendelt szolgáltatás törlődik a
rendszerből.
12.3. Gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt
felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.
12.4. Vendég köteles az általa, vagy kísérője, illetve a felügyelete alá tartozó személyek által
okozott kárt a szolgáltatónak megtéríteni.
12.5. A Vendég adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért
Szolgáltató semmilyen formában nem vállal felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves
teljesítésért.

13. A Szolgáltató jogai
13.1. A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által
igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett 30 % szállásköltség összegének megtartása
jelen ÁSZF-ben és Foglalási és Lemondási feltétekben rögzítettek szerint.
13.1.2. A Szolgáltatónak jogában áll a 10.1. 1-6. pontjai alatt foglaltak esetén a szálláshely
szolgáltatás visszautasítása, megszüntetése.

14. A Szolgáltató kötelezettsége felelőssége
14.1.. A Szolgálató köteles a vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a
szükséges lépéseket a probléma kezelésére.
14.2. A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt
esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében
14.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok
okozta károkért a vendég a felelős.
14.4. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a vendég által saját maga okozott károkra, illetve a
vendégek körén kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra.
14.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltató közösségi tereiben, illetve szobáiban hagyott
személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért.
14.6. A Szolgáltató ingyenes, vendégház előtti parkolójában hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató
nem vállal felelősséget.
14.7. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major),
vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be,
amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.
14.8. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja.
14.9. A Szolgáltató a Vendég adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi
bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra
– a Vendég kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

15. Fizetési és Lemondási Feltételek
15.1. A foglalás a Foglalási és Lemondási Feltételek, illetve az ÁSZF elfogadásával, a teljes
szállásdíj 30 %-ának előre történő megfizetése és annak visszaigazolása után érvényes.
Amennyiben a kért összeg a megjelölt határnapig nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és
szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik.
15.2. A 30 % megfizetése történhet átutalással. A fennmaradó szállásdíj a kulcs átvételekor
készpénzben vagy átutalással fizetendő. Lemondás esetén a 30 %-ot nem tudjuk visszatéríteni.
15.3. Bármely fizetési mód alkalmazásával kapcsolatos költség a Szerződő Vendéget terheli.

16. Adatvédelem

16.1. A Szolgáltató fontosnak tartja a személyes adatok védelmét, és megtesz minden olyan
biztonsági, technikai és szervezeti intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja, a vendég
adatokat csak a kijelentkezés napjáig tárolja.
16.2. A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése során köteles a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló hatályos jogszabályok
érvényesítésére. Az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló törvény
adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.
16.3. Vendég tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató törvényi felhatalmazás alapján köteles a
megkereső hatóság felé a törvény szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.
16.4. Szolgáltató adatvédelmi elveit külön Adatvédelmi Nyilatkozatban teszi közzé honlapján.